Stamboomonderzoek

Genealogie

Familieonderzoek

 

Home

 

index

 

Kwartierstaat

 

Mathijs Uil

 

Parenteel van

 

fam. Uil

 

Parenteel van

 

fam. van Luik

 

 

 

Welkom op de site van de fam. Uil en van Luik.

 

Waarom hebben wij de achternaam Uil ??

Napoleon heeft in 1811 bepaald dat iedereen een achternaam moest hebben.

Daarom heeft ieder de familienaam, die zijn of haar voorouder heeft bedacht.

De boeken waarin naamsaannemingen staan vermeld, zijn, vooral in de provincie Groningen, weinig te vinden.

Gebleken is dat mijn voorouders de naam “Uil” in het jaar 1754 al gebruikten.

In een koopakte, opgemaakt te Nieuwolda dd. 4 februari 1754 wordt genoemd “Jacob Hindrix Uil”.

Vermoedelijk is toen de naam “Uil” toegevoegd omdat er meerdere personen in die plaats dezelfde naam hadden.

Dit is gebleken uit diverse aktes, die opgemaakt zijn in Midwolda en Nieuwolda.    

 

PARENTEEL

In een parenteel wordt van de oudste stamvader/moeder uitgegaan. Dan volgen alle nakomelingen.

 

De parenteel van de fam. Van Luik is grotendeels uitgezocht door mijn schoonzuster Foekje Fiere-van Luik.

 

KWARTIERSTAAT

Een kwartierstaat begint met de jongste (nummer 1)

De ouders krijgen de nummers 2 (de vader) en 3 (de moeder).

Iedere keer krijgen de ouders het dubbelgetal van hun kind (dus 2 x de persoon en je ziet de ouders).

 

Natuurlijk zijn deze gegewvens niet compleet. Indien iemand aanvullende gegevens of wijzigingen heeft, graag een berichtje naar w.uil@hetnet.nl en het

wordt t.z.t. bijgewerkt.

 

 

Bijgewerkt

t/m

7 okt. 2017